HYBRYDOWA KONFERENCJA

POZ NAJ PRZYSZŁOŚĆ

4 października 2022 R.

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa + transmisja on-line

konferencja poznaj przyszłość
konferencja poznaj przyszłość
konferencja poznaj przyszłość

PRELEGENCI

konferencja poznaj przyszłość

Anna Kozieł

Senior health specialist- task team leader for the EU countries: Poland, Bulgaria, Slovakia and Croatia, Bank Światowy

Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z rządami krajów w Europie i Azji przy znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań problemów sektora opieki zdrowotnej w różnych dziedzinach, takich jak świadczenie usług, zintegrowana opieka, reforma szpitali, rozwój kapitału ludzkiego, kontrola tytoniu i zarządzanie wiedzą. Współpracując z decydentami wysokiego szczebla, wspiera rząd w projektowaniu i wdrażaniu kluczowej reformy na styku potrzeb pacjentów, nowoczesnych technologii, zasad projektowania i systemów zarządzania danymi.Przed dołączeniem do Banku Anna Kozieł pracowała w Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia oraz w sektorze prywatnym.

konferencja poznaj przyszłość

Agnieszka Mastalerz-Migas

Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas jest specjalistą medycyny rodzinnej od 2008 r. oraz Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 12.10.2019 r. jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa Towarzystwa. Jest redaktor naczelną czasopisma „Lekarz POZ” oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika “Family Medicine & Primary Care Review
konferencja poznaj przyszłość

Artur Prusaczyk

Wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców SPOIWO, Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, odpowiedzialny m.in. za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Członek PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO. Ekspert Banku Światowego w projekcie NFZ „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. W projekcie, na bazie autorskiego modelu opieki w CMD pn. „ABCDE”, powstał model POZ PLUS i pilotaż w latach 2017-2021. Propagator idei opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.
konferencja poznaj przyszłość

Błażej Jurewicz

CEO Architects of Value, Wiceprezes Pharma Centrum

Od 13 lat pomaga liderom w podnoszeniu efektywności biznesu i kluczowych zespołów menedżerskich. Przygotowuje liderów i zespoły zarządzające do wymagań realiów świata VUCA, budując ich strategiczne kompetencje, samoświadomość i umiejętność zastosowania swoich silnych stron do pracy w top-team`ach. Obecnie Wiceprezes Zarządu Pharma Centrum, dyrektor kontrolingu Centrum Medyczno-Diagnostycznego i lider zespołu Opieki Farmaceutycznej w IFIC Polska. Członek Związku Pracodawców SPOIWO,
konferencja poznaj przyszłość

Janusz Cieszyński

sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Menedżer z dużym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji. W latach 2018-2020 – wiceminister zdrowia odpowiedzialny za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W tym czasie z sukcesem wdrożono takie projekty jak m.in. Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta, czy e-skierowanie.

Od kwietnia 2021 roku – wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji. Jej członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem m.in. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Od listopada 2020 roku do 7 czerwca 2021 r. – I zastępca prezydenta miasta Chełm, gdzie odpowiadał m.in. za pozyskanie środków na inwestycje oraz nadzorował przygotowanie planu transformacji miejskiej ciepłowni w związku z koniecznością realizacji celów klimatycznych UE.

Pracował jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016-17 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Prowadził firmę zajmującą się doradztwem biznesowym i prawnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

W latach 2009-2014 pracował w jednej z największych firm z obszaru telekomunikacji.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonuje zadania wyznaczone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Koordynuje także merytorycznie realizację zadań w zakresie działu administracji rządowej informatyzacja.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa koordynuje działania i realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
konferencja poznaj przyszłość

Justyna Marynowska

Wiceprezes Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości

Specjalista Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Kierownik wieloprofilowego medycznego laboratorium oraz lab COVID. Od czternastu lat zajmuję się profesjonalnym consaltingiem zarządczym i operacyjnym w zakresie medycyny laboratoryjnej oraz zagadnieniami opieki koordynowanej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SGH w Warszawie, studiów doktoranckich w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, MBA na Uczelni Łazarskiego. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, PN-ISO 15189:2013-05, PN-ISO 17025:2018-02.Członkini wielu towarzystw naukowych, w tym aktywny udział jako wykładowca na konferencjach z zakresu zarządzania oraz rynku medycyny laboratoryjnej. Członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
konferencja poznaj przyszłość

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, członkini Rady Naukowej Stowarzyszenia IFIC Polska

Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (członek rady od 2010 r.). Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia oraz kierownik merytoryczny wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych profesjonalistom medycznym, kadrze zarządzającej placówkami leczniczymi oraz pracownikom instytucji publicznych z sektora zdrowia. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i nowoczesnym modelom jej organizacji i finansowania. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). W kolejnych edycjach LISTY STU najbardziej wpływowych osób w sektorze ochrony zdrowia znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywierają największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Integratorka ludzi i idei. Za propagowanie wzorów świadomego przywództwa pełnego empatii, szacunku i uważności laureatka pierwszej edycji konkursu „Sustainable Impact” w kategorii Lider.
konferencja poznaj przyszłość

Marcin Połowniak

Prezes Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego, od siedemnastu lat organizuje ochronę zdrowia. Na swojej drodze zawodowej związany był m.in. z Centrum Medycznym LIM i Grupą LUXMED. Obecnie, od sześciu lat w Grupie NEUCA, w której kieruje obszarem placówek medycznych. Inicjator strategii Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia”. Wspólnie z Zespołem codziennie zmienia postrzeganie systemu ochrony zdrowia, udowadniając, że model opieki skoordynowanej w Polsce jest możliwy.
konferencja poznaj przyszłość

Paweł Żuk

Członek zespołu ds. zmian w POZ, Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego, Kardiolog

Kardiolog, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, od lat zaangażowany w opiekę prewencyjną i edukację zdrowotną w chorobach serca i metabolicznych, a także implementacje indywidualnego planu leczenia w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego (CMD), które jest siecią przychodni zdrowia zlokalizowanych na terenie dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego (35 jednostki i ponad 84 tys. pacjentów pod opieką POZ). Jest również członkiem zespołu badawczo-rozwojowego w CMD.

Bierze udział w pracach nad nowym modelem organizacyjnym Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jest odpowiedzialny za strategię zmian, działania na rzecz usprawnienia procesów, ścieżki kliniczne i organizacyjne. Jego działania koncentrują się na świadczeniu usług promujących zdrowie, indywidualnie dobranych dla pacjenta. Współautor kluczowych projektów realizowanych w CMD, opartych na zintegrowanych koncepcjach opieki: (1) systematycznej procedurze diagnostycznej wśród populacji dorosłych w celu wykonania ogólnego badania przesiewowego – Bilanse Dorosłych w zakresie onkologii i chorób przewlekłych, (2) Grupy powiązane z diagnozą – stały, zintegrowany i systemowy model opieki.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest Wiceprezesem Zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej.

Jacek Piasta

Farmaceuta

Praktyk, absolwent Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z opieką farmaceutyczną w Wielkiej Brytani. Pracownik Rowlands Pharmacy oraz Lloyds Pharmacy na stanowiskach od farmaceuty po Area Managera. Trzy lata z rzędu nominowany do area managera roku w Rowlands Pharmacy, tytuł ten otrzymał w 2014. W latach 2005 – 2008 w Lloyds Pharmacy jako manager apteki bezpośrednio wniósł wartość dla pacjentów poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje opieka farmaceutyczna oraz optymalizacja procesów aptecznych. W ciągu 15 lat pracy w Wielkiej Brytanii zrealizował 2500 przeglądów lekowych oraz szereg innych świadczeń opieki farmaceutycznej. Obecnie farmaceuta oraz zastępca kierownika apteki ogólnodostępnej w Polsce oraz farmaceuta – locum pharmacist w Wielkiej Brytanii.

Andrzej Sarnowski

Dyrektor Pionu (DIII), Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń

W Centrum e-Zdrowia odpowiada rozwój systemu informacji medycznej oraz systemu e-zdrowia (P1), w ramach którego zrealizował wdrożenia cyfrowych usług m.in.: e-recepty, e-skierowania, Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnej mojeIKP. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniami w zakresie doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

O KONFERENCJI

W dniu 4 października 2022 r. spotkamy się na żywo w Warszawie podczas konferencji dla rynku medycznego „POZ NAJ Przyszłość. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Wydarzenie organizowane przez Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO i Stowarzyszenie IFIC Polska we współpracy Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja będzie okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branży medycznej na temat wdrażanych reform, zmian prawnych i planów rozwoju sektora ochrony zdrowia.

Wydarzenie kierujemy w szczególności do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, menadżerów systemowych regulatora i płatnika.

Główne obszary merytoryczne: :

 • Reforma podstawowej opieki zdrowotnej – perspektywy interesariuszy systemu.
 • Jakość w ochronie zdrowia – jak ją mierzyć?
 • Cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja w ochronie zdrowia
 • Opieka farmaceutyczna

Planowane są  dyskusje panelowe i wystąpienia ekspertów – przedstawicieli instytucji rządowych, jak również przedstawicieli świadczeniodawców, płatnika oraz biznesu.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 4 października 2022 r. w formule hybrydowej.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 - 9:30
Rejestracja
9:30 - 9:45

Otwarcie konferencji

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

9:45 - 10:00

Budowa wartości systemowej - krok w przyszłość

Marcin Połowniak – Prezes zarządu SPOIWO

10:00 - 10:30

Wskaźniki i mierniki jakości w ochronie zdrowia – nowe standardy zarządzania w zdrowiu

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, członkini Rady Naukowej Stowarzyszenia IFIC Polska

10:30 - 10:45
Przerwa
10:45 - 11:15

Opieka koordynowana – wartość w nowoczesnej medycynie rodzinnej

Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

11:15-11:45

Jak wdrożyć opiekę koordynowaną w placówce medycznej? - 10 kluczowych zasad

Paweł Żuk – Prezes zarządu CMD sp. z o.o.

11:45 - 12:00

Nowe algorytmy rozliczeń w POZ

Przedstawiciel NFZ

12:00 - 12:15
Przerwa
12:15 - 13:30

Cyberbezpieczeństwo w sektorze medycznym

Janusz Cieszyński – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

13:30 - 14:00

Rozwój Platformy P1 dla podmiotów medycznych

Andrzej Sarnowski – Dyrektor Pionu (DIII), Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń

14:00 - 14:30

Opieka farmaceutyczna – szanse dla polskiego systemu oraz sprawdzone doświadczenia międzynarodowe

Jacek Piasta – farmaceuta
14:30 - 15:15

Panel dyskusyjny – podsumowanie i perspektywy

Moderacja – Błażej Jurewicz

Uczestnicy:

 • Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas
 • Anna Kozieł – Senior health specialist- task team leader for the EU countries: Poland, Bulgaria, Slovakia and Croatia, Bank Światowy
 • Justyna Marynowska – Wiceprezes Związku Pracodawców SPOIWO
 • Artur Prusaczyk – Wiceprezes zarządu CMD sp. z o.o.
 • Jacek Piasta – farmaceuta
15:15 - 16.00
Obiad

9:00 - 9:30 - Rejestracja

9:30 - 9:45 - Otwarcie konferencji

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

9:45 - 10:00 - Budowa wartości systemowej - krok w przyszłość

Marcin Połowniak – Prezes zarządu SPOIWO

10:00 - 10:30 - Wskaźniki i mierniki jakości w ochronie zdrowia – nowe standardy zarządzania w zdrowiu

Dr. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, członkini Rady Naukowej Stowarzyszenia IFIC Polska

10:30 - 10:45 - Przerwa

10:45 - 11:15 - Opieka koordynowana – wartość w nowoczesnej medycynie rodzinnej

Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

11:15 - 11:45 - Jak wdrożyć opiekę koordynowaną w placówce medycznej? - 10 kluczowych zasad

Paweł Żuk – Prezes zarządu CMD sp. z o.o.

11:45 - 12:00 - Nowe algorytmy rozliczeń w POZ

Przedstawiciel NFZ

12:00 - 12:15 - Przerwa

12:15 - 13:30 - Cyberbezpieczeństwo w sektorze medycznym

Janusz Cieszyński – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

13:30 - 14:00 - Rozwój Platformy P1 dla podmiotów medycznych

Andrzej Sarnowski – Dyrektor Pionu (DIII), Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń

14:00 - 14:30 - Opieka farmaceutyczna – szanse dla polskiego systemu oraz sprawdzone doświadczenia międzynarodowe

Jacek Piasta – farmaceuta

14:30 - 15:15 - Panel dyskusyjny – podsumowanie i perspektywy

Moderacja – Błażej Jurewicz

Uczestnicy:

 • Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas
 • Anna Kozieł – Senior health specialist- task team leader for the EU countries: Poland, Bulgaria, Slovakia and Croatia, Bank Światowy
 • Justyna Marynowska – Wiceprezes Związku Pracodawców SPOIWO
 • Artur Prusaczyk – Wiceprezes zarządu CMD sp. z o.o.
 • Jacek Piasta – farmaceuta
15:15 - 16.00 Obiad
ORGANIZATORZY
Partnerzy merytoryczni
konferencja poznaj przyszłość
konferencja poznaj przyszłość
konferencja poznaj przyszłość
Patronat Honorowy
konferencja poznaj przyszłość
konferencja poznaj przyszłość
Patronat Medialny
konferencja poznaj przyszłość
konferencja poznaj przyszłość
konferencja poznaj przyszłość
ZAREJESTRUJ SIĘ
KONTAKT
Spoiwo Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości